สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.8 ทอง 8 1. เด็กชายนรากร  ปาติสัตย์
2. เด็กชายพันธ์กร  โพธ์ชัยเลิศ
3. เด็กชายศรายุทธ์  ระพือพล
 
1. นายประยูร  เที่ยงธรรม